Kredyty hipoteczne – zmowa cenowa?

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu złożyło do zawiadomienie o podejrzeniu zmowy cenowej na rynku kredytów hipotecznych do Urzędu Konkurencji i Konsumenta.

Oprocentowanie kredytów hipotecznych w Polsce wynosi średnio 4,50% zaś w większości Państw Unii Europejskiej nie przekracza 2,50%. Zawiadomienie jest związane ze znacznymi różnicami występującymi w oprocentowaniu kredytów hipotecznych w bankach działających na terenie Unii w porównaniu z ofertami na terenie Polski.

Przykładowo w Polsce Bank Bank BGZ BNP Paribas oferuje oprocentowanie na poziomie 3,63% a we Francji BNP Paribas oferuje kredyty oprocentowane od 1,70%. Porównywalne różnice występują w przypadku mBank / Commerzbank oraz ING Bank Śląski / ING.

Tak istotne różnice w oprocentowaniu kredytów wpływają na sumę odsetek płaconych przez konsumentów w Polsce. Polski konsument w pierwszej racie spłaca, aż 60% odsetek, gdy konsument we francuski 27%.

Poziom oprocentowania kredytów w Polsce jest od lat utrzymywany na podobnej różnicy w stosunku do oferty dostępnej w Państwach Unii. Wszystkie banki posiadają podobne oprocentowanie, które różni się w niewielkim zakresie w poszczególnych okresach czasowych. W ocenie Stowarzyszenia rodzi to podejrzenie “pilnowania” oferty banków, tak aby nie przedstawiły one oferty analogicznej do prezentowanej w innych państwach UE. Działania te mogą być podejmowane przez poszczególne banki jak również związki zrzeszające banki. Sytuacja ta jest wysoce szkodliwa dla polskich konsumentów jak i gospodarki.

Zyski osiągane w Polsce stanowią często większość zysków osiąganych przez daną grupę kapitałową w Europie. Wprawdzie oprocentowanie kredytu w Polsce składa się m.in. ze składnika WIBOR, który jest częściowo zależny od decyzji NBP, jednak to nie tłumaczy tak dużych dysproporcji w oprocentowaniu kredytów między Polską a innymi krajami unijnymi.

W ocenie Stowarzyszenia taka nierówność wobec Konsumentów jednego podmiotu powinna być przedmiotem postępowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Napisano na podstawie: https://obserwatorpolityczny.pl/?p=53012